Terug naar overzicht

Bèta’s nemen scholieren op sleeptouw

Staatssecretaris Rutte gaf deze week het startschot voor het landelijke project 'B�ta 1op1'. Daarin laten studenten ge�nteresseerde vwo'ers uitgebreid kennismaken met hun b�ta- of techniekopleiding. De komende twee jaar worden 1200 scholieren gekoppeld aan 240 studentmentoren van tien universiteiten. Die moeten hen warm maken voor 'lastige' vakken als wis-, schei- of natuurkunde. Bovendien kunnen de scholieren uit de eerste hand informatie krijgen over de inhoud van de opleiding en de studiedruk, maar ook over het studentenleven. Nu wordt een begin gemaakt met het uitnodigen van scholieren uit 6-vwo. Later komen ook scholieren uit 5-vwo voor het traject in aanmerking. Het project komt niet uit de lucht vallen: het initiatief van het Platform B�ta Techniek en de VSNU borduurt voort op bestaande succesvolle projecten aan universiteiten en hogescholen. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?