Terug naar overzicht

‘Calimero-denken’ ergert Raad van Bestuur

De zorgen van de academieraad Sociale Studies om de ‘kleine omvang’ van de nieuw in te richten Bossche academie zijn achterhaald, vindt de Raad van Bestuur. ‘Ik zou wensen dat we dit soort oude beelden uit het verleden niet meer telkens op zouden rakelen’, schrijft Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur, in een reactie. En: ‘…een dergelijk Calimero-denken irriteert me ook.’

De medezeggenschapsraad van de academie had eerder deze week zijn instemming betuigd met het besluit van de Raad van Bestuur om de Academie voor Sociale Studies te splitsen in een Bredase en een Bossche academie. De deeltijdvariant zal aan Breda worden toegevoegd. De academieraad had over die keuze zorg omdat de Bossche academie relatief klein zal worden. Daarover werd middels een schrijven aan de Raad van Bestuur om toelichting gevraagd: ‘Graag willen wij over de achtergrond van deze keuze meer informatie. Wat betekent dit voor de positie van de academie in Den Bosch? Deze komt hiermee in een relatieve zwakke positie terecht qua aantallen studenten. Dit was in het verleden juist één van de redenen om te kiezen voor één grote academie.’
Volgens Van Kalmthout valt het wel mee met die kleine omvang. Sommige academies zijn kleiner (International School, Academie voor Financieel Management en de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu) of vrijwel even groot (de Academie voor Marketing en Business Management en de Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek). De situatie is niet te vergelijken met enkele jaren geleden, vindt hij, omdat door centralisering van ondersteuning en samenwerking in onderwijsontwikkeling niet meer alles door academies afzonderlijk hoeft te worden gedaan.

Een tweede zorgpunt van de academieraad was het bestuurlijke vacuüm dat zou kunnen ontstaan als niet snel de directies van de gesplitste academies worden benoemd. Op dat punt bedient Van Kalmthout de academieraad op zijn wenken: aanstaande maandag maakt de Raad van Bestuur zijn besluitvorming bekend. Nu al is duidelijk dat de nieuwe Bossche academie een directeur krijgt, de Bredase academie een directeur en een adjunct-directeur. De adjunct zal ’tevens’ de aansturing van het deeltijdonderwijs in zijn taakopdracht krijgen. Volgens Van Kalmthout staat de zelfsturing van de deeltijddocenten al dermate goed op de rails dat de ‘de aansturing van een relatief kleine groep van 430 studenten niet een volledig eigen directeur rechtvaardigt’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?