Terug naar overzicht

Chinese kandidaten trekken zich terug om voertaal

De Chinese studenten Shaochen Ding en Tingting Wang trekken zich terug als kandidaten voor de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR). Reden is dat de voertaal in de raad Nederlands blijft.

‘We willen graag participeren in de AMR maar we krijgen er geen gelegenheid voor omdat alles in het Nederlands is. Echt jammer’, zegt Ding. ‘Wij zijn niet welkom’, concludeert Wang. Beide studenten spreken Engels en bezetten ieder een zetel in de academieraad van de International School.

Tijdens een gesprek met AMR-voorzitter Birgit Croft, eerder deze week, werd duidelijk dat de medezeggenschapsraad in het Nederlands blijft vergaderen en dat ook de documenten alleen in de Nederlandse taal worden geproduceerd. ‘Ik begrijp uit haar woorden dat zij liever heeft dat er Nederlandstalige studenten op de twee vacante zetels plaatsnemen’, zegt Wang.

Voorzitter Croft zegt dat zij erop heeft gewezen dat er drie kandidaten zijn van de International School. Het risico bestaat dat de stemmen vanuit de achterban over hen worden verdeeld, waardoor mogelijk niemand wordt verkozen. ‘Verder heb ik geopperd dat de kandidaat om pragmatische redenen Nederlands moet spreken. Want we vergaderen in het Nederlands en als je de taal niet spreek is het moeilijk om je academie te vertegenwoordigen.’
De Raad van Bestuur heeft de AMR onlangs laten weten geen faciliteiten beschikbaar te stellen om documenten in het Engels te vertalen of een tolk in te huren, vertelt Croft.

Frans Loots, voorzitter van de academieraad van de International School, heeft er vaker op aangedrongen dat de AMR toegankelijk wordt voor anderstaligen. De academieraad vergadert, gezien het internationaal karakter van de studenten, in het Engels. ‘De leden van de academieraden worden elk kwartaal uitgenodigd voor overleg met de AMR. Ik ben er een keer naartoe gegaan met de Chinese studenten, maar die zaten er voor spek en bonen bij’, zegt hij.
De AMR is er voor alle studenten, dus ook voor anderstaligen, betoogt Loots. ‘Ze kunnen of alles in het Engels doen of met tolken werken en de stukken tweetalig aanleveren.’

Omdat twee studenten stopten met hun werk in de AMR, zijn er tussentijdse verkiezingen nodig. In totaal hebben zich acht kandidaten aangemeld. De verkiezingen vinden plaats op 22 en 23 maart. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?