Terug naar overzicht

Contacturen International School drastisch verminderd

De International School in Breda heeft te kampen met een tekort van 380.000 euro. Om dat de komende jaren terug te dringen, moeten de contacturen drastisch worden verminderd.

‘Als je echt in mensen wilt rekenen, heb je voor vijf mensen geen werk meer’, aldus Nicole van Emmerik gisteren in de academieraadsvergadering. Als een van de redenen voor het tekort noemde ze de veranderingen in de bekostiging. ‘Vroeger kregen we voor elke student geld, ook al zaten ze in het buitenland. Nu krijgen we alleen geld als we ze in de klas hebben.’
Dit jaar wil de directie het gat terugdringen naar 270.000 euro. In 2007 hoopt ze nog maar 130.000 tekort te hebben en in 2008 moet het helemaal zijn weggewerkt.

De medewerkers van de International School hoeven echter nog niet te vrezen voor hun baan. Van Emmerik verwacht een slag te slaan door natuurlijke mobiliteit en door het toezicht bij tentamens over te laten aan docenten – ‘dat scheelt 25000 euro per jaar’. Bovendien moeten er harder worden geselecteerd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk studenten binnen 4,5 jaar afstuderen.
Daarnaast zijn er dus minder docentbelastinguren beschikbaar om onderwijs te geven. Een dbu bestaat niet alleen uit contacturen, maar ook uit voorbereidingstijd en het afnemen van assessments. In de nieuwe opzet is er nog maar 10 uur per student beschikbaar in plaats van 16 dbu nu.

De academieraad vreest voor de kwaliteit van het onderwijs als de contacturen verminderen. Feitelijk worden die per tutorgroep waarschijnlijk teruggebracht van 31,5 uur naar 22 uur. Voor voorbereiding van een college van een uur is dan niet meer drie uur beschikbaar, maar minder dan een half uur. En dat is veel te weinig als je het goed wilt doen, zegt docent Jan Peters: ‘Je wilt studenten toch een minimumniveau aan onderwijs geven.’
Van Emmerik geeft aan dat er creatief met de modellen kan worden omgegaan. ‘Je hebt geen drie uur voorbereiding nodig voor een college dat je vorig jaar al hebt gegeven of aan een andere groep hebt gegeven.’ Per blok zou er naar een goede verdeling moeten worden gekeken. Als voorbeeld noemde ze de werkwijze van de Academie voor Management en Bestuur in Den Bosch en de Academie voor ICT & Media in Breda. Daar wordt al jaren gewerkt met een dbu van 9. Deze academies werken veel samen met bedrijven.
Donderdag 6 april geeft de academieraad advies over de urenverdeling. (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?