Terug naar overzicht

Correctie: marktaandeel Avans groeit nog net niet

In afwijking van wat we gisteren publiceerden laten de nieuwste vooraanmeldingscijfers van de Informatie Beheer Groep nog net geen groei van marktaandeel voor Avans zien. Abusievelijk vergeleken wij het tussentijdse groeicijfer van Avans met dat van het totale hoger onderwijs. Om de ontwikkeling in marktaandeel te bepalen wordt de groei doorgaans vergeleken met die van het totale hoger beroeps onderwijs. Ten opzichte daarvan (5,1 procent) blijft de aanwas bij Avans Hogeschool (4,4 procent) tot nu toe iets achter.
Of het uiteindelijk op groei of toch weer verlies van marktaandeel zal uitdraaien is in dit stadium niet te zeggen. Tot de zomer kunnen nog veel schommelingen optreden. Pas dan is een reële inschatting te maken.
Een belangrijk gegeven blijft dat de naaste concurrenten Fontys, Hogeschool Arnhem en Nijmegen en Nhtv evenals vorig jaar wel flink doorgroeien met respectievelijk acht, zeven en negentien(!) procent. De Hogeschool Zuyd is de enige hbo-instelling in het zuiden die ook in absolute zin op verlies staat: min zes procent.

De Hogeschool Inholland dreigt dit jaar wederom een stuk minder eerstejaars te trekken. Tot nu toe kreeg de instelling zestien procent minder vooraanmeldingen binnen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de Hogeschool Utrecht staat in de min met zeven procent minder vooraanmeldingen dan een jaar geleden.
Groeihogescholen ten noorden van de rivieren zijn de Hogeschool van Amsterdam (zevenentwintig procent), de Hogeschool Rotterdam (twaalf procent). De Christelijke Hogeschool Windesheim (veertien procent) en de Haagse Hogeschool (vijftien procent).

Opvallend is de toegenomen populariteit van de pabo-opleidingen. Daar hebben zich tot nu toe tien procent meer aankomende studenten gemeld. De Pabo-Breda telt nu al meer dan honderd vooraanmelders, tweemaal zoveel als vorig jaar.
De sector Hbo-rechten gaat met twaalf procent omhoog. De gezamenlijke opleidingen van Fontys en Avans profiteren daarvan met een vergelijkbaar percentage mee.
Ook voor bedrijfskunde en economische opleidingen lijkt de belangstelling iets minder.
Vorig jaar al leden de Avans-opleidingen Commerciele Economie stevig verlies ten gunste van de nieuwe CE-opleiding van Fontys in Tilburg. Die trend zet door. Sinds 2004 is de instroom bij Avans met ongeveer 40 procent afgenomen, die van Fontys nagenoeg verdubbeld. (BB/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?