Terug naar overzicht

‘Doe mee aan tevredenheidsonderzoek’

Docenten, academiedirecteuren en medestudenten roepen de studenten van Avans op om mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek 2006 (STO). Dat lijkt geen overbodige luxe, want het loopt nog niet storm.
In de eerste drie dagen van het onderzoek heeft 1,3 procent van de studenten de digitale enquête ingevuld. Wil Kwinten, de medewerkers van het Leer- en Innovcatiecentrum die het onderzoek uitvoert, hoopt dat in de resterende ruim twee weken de deelname aantrekt, zodat het streven van 30 procent respons wordt gehaald.

Op de STO-pagina*) van het intranet onderschrijven om beurten medewerkers en medestudenten het belang van het onderzoek. Eerder deze week gaf Brundt Froeling, studentlid van de Avans Medezeggenschapsraad (AMR) een uiteenzetting over plussen en minnen van Avans Hogeschool, waarover studenten in de peiling hun meneing naar voren kunnen brengen. Vandaag schrijft Peter Krebbekx, docent aan de Pabo, dat hij en zijn collega’s graag horen wat studenten van het gebodene vinden: ‘Zij proberen dan vast te stellen of zij op een goede manier bezig zijn, zich op het goede pad van verbetering bevinden of juist dat op sommige terreinen het roer om moet. Je kunt dat laten blijken in het Studenttevredenheidsonderzoek. Doe mee!’
Harrie de Werd, directeur van de Academie voor Technologie en Management, wijst op de onmisbare rol die het tevredenheidsonderzoek speelt voor kwaliteitsverbetering: ‘Het is een van de weinige informatiebronnen die de organisatie heeft om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Doordat deze meting over alle academies wordt uitgevoerd is het onderling vergelijken (en leren) erg makkelijk.’ (FG)

*Avans-account vereist.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?