Terug naar overzicht

Elf tweejarige hbo-programma’s bekostigd

Van staatssecretaris Rutte mogen komend studiejaar elf tweejarige hbo-programma’s studenten opleiden voor het associate degree-diploma. Ze moeten meer mbo’ers en werkenden naar het hoger onderwijs lokken.  
 
De elf opleidingen waren eerder goedgekeurd door accreditatieorganisatie NVAO. Er waren 77 voorstellen ingediend, maar de meeste daarvan (waaronder alle aanvragen van Avans) werden te licht bevonden. Dat zou mede veroorzaakt zijn door de korte aanvraagtijd. Later dit jaar worden voorstellen behandeld voor AD-opleidingen die in 2007 van start kunnen.
Niet alleen de NVAO keurde de opleidingen vooraf. Een onafhankelijke commissie controleerde de programma’s nog eens extra op samenwerking met instellingen uit het mbo en de mogelijke aantrekkingskracht op mbo-scholieren of werkenden. Het ministerie gaf alle elf opleidingen groen licht.

Twee van de opleidingen worden aangeboden door particuliere hogescholen en ontvangen dus geen bekostiging. Schoevers mag van start met de opleiding Office Management en de Hogeschool Management Documentaire Informatievoorziening met een opleiding tot senior medewerker documentaire informatievoorziening. De studenten die kiezen voor deze opleidingen krijgen overigens wel gewoon studiefinanciering. De negen andere opleidingen worden door het rijk gesubsidieerd. (TdO/HOP)

(Bijgewerkt: vrijdag 17 maart 2006, 09.00 uur)

De elf programma’s:

1. Saxion Hogescholen: Informatiedienstverlening en -management
2. Hanzehogeschool Groningen: Personeel & Arbeid
3. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: Personeel en Arbeid
4. Stichting Hogeschool Management documentaire informatievoorziening: Opleiding senior medewerker documentaire informatievoorziening
5. Haagse Hogeschool: AD in de opleiding Facility Management
6. Hogeschool Utrecht: Chemische Technologie
7. Hogeschool van Hall Larenstein: Opleiding Dier- en Veehouderij
8. Hogeschool Schoevers: Officemanagement (onderdeel van het bachelorprogramma Commercieel/ Communicatiemanagement)
9. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Economics, Assistent Accountant (onderdeel van het bachelorprogramma Accountancy)
10. NHTV Internationale hogeschool Breda: AD in de opleiding Functiegerichte bachelor in toerisme en recreatie
11. Christelijke Hogeschool Nederland: Small Business & Retailmanagement

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?