Terug naar overzicht

Franse premier legt ultimatum naast zich neer

Premier de Villepin houdt vast aan een soepeler ontslagregeling voor jongeren tot 26 jaar. De Franse studentenorganisaties en vakbonden hadden hem tot vanavond de tijd gegeven om zijn omstreden wet in te trekken.

Dit weekeinde gingen in heel Frankrijk honderdduizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen De Villepin. Die wil de torenhoge jeugdwerkloosheid in Frankrijk onder meer bestrijden door wettelijk toe te staan dat jonge werknemers twee jaar lang zonder opgaaf van reden ontslagen kunnen worden. Die versoepeling van het ontslagrecht levert volgens de regering meer banen op, maar studenten denken dat hun positie op de arbeidsmarkt er juist slechter op wordt. De vakbonden in Frankrijk steunen de studentenbonden.

Uit peilingen in Frankrijk blijkt bovendien dat een ruime meerderheid van de bevolking tegen het plan is. De Villepin is bereid om met de vakbonden te kijken naar onderdelen van de wet. Waarschijnlijk vinden de studenten dat onvoldoende en zetten ze hun acties voort. Als de vakbonden volgen, is de kans op een algemene staking reëel. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?