Terug naar overzicht

Geen selectie aan de poort voor C&M-havisten

Ook staatssecretaris Rutte ziet niets in het voorstel van de HBO-raad om havisten met het profiel cultuur & maatschappij vanaf 2009 aan de poort te selecteren.
De HBO-raad deed dit voorstel vorige maand, toen duidelijk werd dat minister Van der Hoeven vasthield aan haar plan om het vak wiskunde in 2007 uit het havoprofiel C&M te schrappen. De hogescholen beschouwen wiskunde als basisvak dat in geen enkel examenprofiel mag ontbreken. Gebeurt dit toch, dan claimen ze het recht om C&M-havisten aan de poort te kunnen weigeren.

Minister Van der Hoeven en een meerderheid van de Tweede Kamer maakten de kachel aan met de claim van de HBO-raad. Gisteren liet staatssecretaris Rutte de Kamer schriftelijk weten dat hij op één lijn te zit met zijn minister. Volgens hem blijven er genoeg hbo-opleidingen over die havisten met een C&M-profiel zonder meer kunnen toelaten.

De discussie over het wiskundeonderwijs op de havo ontbrandde begin dit jaar toen bleek dat veel eerstejaars pabo-studenten slechter rekenen dan een goede basisschoolleerling uit groep acht. De reken- en spellingsvaardigheid van pabo-studenten geldt al jarenlang als struikelblok in hun opleiding. Hogescholen en minister spraken daarom af dat alle onderwijzers in spe voortaan een diagnostische rekentoets krijgen voor ze aan de pabo beginnen. Maar weigeren mogen de pabo’s niemand. Pas als de studenten anderhalf jaar na toelating niet het gewenste niveau bereikt hebben, moeten ze hun opleiding staken. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?