Terug naar overzicht

Internationalisering in stapjes

Het is volgens staatssecretaris Rutte geen kwade opzet dat het streven naar een internationaler hoger onderwijs tot nog toe weinig zoden aan de dijk zet. ‘Dit is nu typisch zo’n dossier waarbij je met kleine stapjes dichter bij je doel komt.’
De staatssecretaris reageerde in een overleg met de studentenbonden op een notitie die het ISO deze week presenteerde. Volgens de bond maken de strenge migratieregels Nederland onaantrekkelijk voor studenten van buiten de EU. Rutte erkent de geschetste problemen overigens maar ten dele. ‘We hebben het beleid natuurlijk wel veranderd. Instellingen kunnen niet langer enorme aantallen Chinezen naar Nederland halen omwille van de financiën. Het moeten kwalitatief echt goede studenten zijn.’

Komende maand ondertekenen koepelorganisaties VSNU en HBO-raad een convenant met de IND. Daarin wordt onder meer afgesproken dat de verstrekking van verblijfsvergunningen aan studenten voortaan via de instellingen loopt. ‘En dan moet het allemaal een stuk soepeler gaan.’ Voor niet-EU-studenten die een werkvergunning nodig hebben voor bijvoorbeeld hun stage wordt eveneens naar een snelle oplossing gezocht. ‘Maar dat gaat niet zo eenvoudig. Het vergt nauwe regelgeving om misbruik te voorkomen’, aldus Rutte.

Het ISO vroeg ook om aandacht voor de huisvesting van buitenlandse studenten. Omdat die vaak de weg in Nederland niet weten, zijn ze overgeleverd aan de kamers die instellingen bieden. Volgens de studentenbond zijn die schaars en duur. Maar daar wil Rutte zich niet mee bemoeien. ‘Universiteiten krijgen straks een profileringsfonds waaruit ze dit soort zaken goed kunnen regelen. Ik zal ze op de kamermarkt voor buitenlandse studenten attenderen, maar ik vind het wel iets waar ze zelf uit moeten komen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?