Terug naar overzicht

ISO wil zwaardere master

Het ISO wil dat de eenjarige masteropleidingen minstens een half jaar langer gaan duren. De huidige opleidingen worden volgens de studentenbond in het buitenland niet serieus genomen.
Dat stelt het ISO in een notitie die morgen ter sprake komt in het overleg met staatssecretaris Rutte. ‘Het is verwerpelijk dat het curriculum voor het leeuwendeel van de huidige masters amper plaats biedt voor eigen onderzoek, stages en het schrijven van een scriptie’, schrijft het ISO. Wil de scriptie een volwaardige afsluiting van de masteropleiding zijn, dan moet daar een half jaar studietijd voor worden gereserveerd.

Zolang de basiskwaliteit van de doorstroommaster goed is, heeft de bond geen bezwaren tegen selectie voor prestigieuze onderzoeks- en topmasters. Die programma’s moeten dan wel tenminste tweejarig blijven. De hbo-master verdient een serieuze plaats in het hoger-onderwijsbestel. Het feit dat hbo’ers die een master willen volgen in de regel zijn aangewezen op het wetenschappelijk onderwijs, vindt het ISO raar: ‘Op die manier worden onnodig veel studenten die verder willen studeren onttrokken aan de uitvoerende beroepspraktijk.’ Ook de hbo-master moet tenminste anderhalf jaar duren. Opleidingen waarvoor werkervaring nodig is, mogen selecteren.
De verschillende instroomeisen die masteropleidingen stellen aan bachelors van andere universiteiten zorgen volgens het ISO voor grote problemen. ‘Dit is een barrière voor studenten die hun master bewust kiezen op inhoud en toekomstperspectief. Als dit probleem niet snel wordt opgelost, wordt het hele stelsel om zeep geholpen.’

Het ISO heeft geen probleem met schakelprogramma’s voor (hbo-)bachelorstudenten die een master willen volgen aan een universiteit of in een andere studierichting. Wel moeten deze trajecten worden bekostigd. Om het niveau van de programma’s te garanderen, moeten ze worden meegenomen in de accreditatie van de masteropleidingen. Inhoudelijk blijven schakeltraject en masteropleiding gescheiden. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?