Terug naar overzicht

Kamer wil leerrechtendebat voor de zomer 

De Tweede Kamer zit niet te wachten op uitstel van het leerrechtendebat. Ook niet na de oproep hiertoe van studentenbond ISO. Die vindt dat Ruttes bekostigingsplan alleen in samenhang met de rest van de nieuwe wet kan worden behandeld. 

Het ISO maakt zich zorgen om de besluitvorming over de nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek. Staatssecretaris Rutte heeft zich gekandideerd voor het partijleiderschap van de VVD. De kans is groot dat hij zijn post op OCW verruilt voor die van VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer. In dat geval zou hij zijn leerrechtenplan waarschijnlijk nog kunnen afkaarten, maar komt de rest van de wet voor rekening van zijn opvolger.  

Maar de drie grootste kamerfracties zien geen probleem. Kamerlid Arno Visser van Ruttes eigen VVD laat via een woordvoerder weten dat de conclusie dat Rutte uit het kabinet stapt erg voorbarig is. ‘En zelfs als hij wordt vervangen door een ander zien we niet in waarom de nieuwe wet niet voor het einde van deze kabinetsperiode door de Tweede Kamer kan.’ 
Het CDA is daar minder optimistisch over, maar vindt wel dat het leerrechtendebat voor de zomer moet zijn afgerond. Kamerlid Cisca Joldersma: ‘De rest van de wet laat nog even op zich wachten, maar ik denk dat het onverstandig is om het hele debat daarover dan maar op de lange baan te schuiven.’

Of Rutte zijn leerrechtenplannen ongeschonden door het parlement krijgt, is nog de vraag. PvdA-kamerlid Jacques Tichelaar wil dat de staatssecretaris eerst uitleg geeft over de administratieve lastendruk van de nieuwe bekostigingsmethode. De leerrechten gaan hogescholen en universiteiten volgens een rapport van adviesbureau Berenschot 45 miljoen euro per jaar extra kosten. ‘We hebben de staatssecretaris om een inhoudelijke reactie gevraagd. Volgende week [donderdag 23 maart] debatteren we hierover. Een eventuele wisseling op OCW lijkt me overigens geen argument. Tenzij je zoals het ISO sowieso uitstel van de wet wilt.’  (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?