Terug naar overzicht

‘Kwaliteitszorgplan is niet bureaucratisch’

Het kwaliteitszorgplan van de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) in Breda is volgens academiedirecteur Harrie van Beek niet bedoeld als een ‘bureaucratisch en technisch document’, wat een klacht was van de academieraad. Het plan is volgens de directeur geen doel op zich, maar een middel.

De raad had in een brief aan de directie doorgegeven dat het kwaliteitszorgplan voor hun gevoel een ’technisch document’ is met een ‘hoog bureaucratisch gehalte’. Van Beek schreef een brief terug en overtuigde de raad van het tegendeel: ‘Kwaliteitszorg is mijns inziens een essentieel onderdeel van de planning & controlcyclus van elk bedrijf/instelling en daarmee ook van de AAFM. Kwaliteitszorg is mijns inziens geen doel op zich, maar een middel, dat een geïntegreerd onderdeel dient te zijn van het totale bedrijfsproces’ (lees: onderwijsproces).
De raad accepteerde vandaag tijdens de vergadering de uitleg van de directie op de verschillende vragen die zijn gesteld. Er waren nog een paar kleine punten van kritiek. Als die door de directie uitgelegd zijn, dan staat de raad niets meer in de weg om het kwaliteitszorgplan goed te keuren, zo bleek uit de vergadering.
In het kwaliteitszorgplan wordt onder meer de procedure omschreven voor evualatieprocessen, zoals studentenenqetes en de daarop volgende stappen zoals het maken van een actieplan en een terugkoppeling . Zon plan is niet alleen belangrijk voor de interne bedrijfsvoering, maar is ook nodig om een goede beoordeling te krijgen van het het orgaan dat opleidingen accrediteert. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?