Terug naar overzicht

Lectoren expertisecentrum Veiligheid in beeld

Katinka Lünneman, Hans Moors en Ben Rovers worden de lectoren bij het expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. De officiële benoeming vindt waarschijnlijk volgende week plaats.

Lünneman wordt benoemd als lector Recht en Veiligheid. Zij is onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut, een bureau voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Utrecht. Lünneman fungeert er als themacoördinator recht, bescherming en preventie.
Het lectoraatschap Integrale Veiligheid zal worden bezet door Hans Moors. Hij is senioronderzoeker bij de unit veiligheid en criminaliteit van het onderzoeksinstituut IVA, dat is gelieerd aan de Universiteit van Tilburg. Het IVA onderzoekt en adviseert over werk, onderwijs, integratie, veiligheid en zorg.
Ben Rovers wordt lector Jeugd en Veiligheid. Hij is oprichter en eigenaar van het Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek (BTVO) en actief als onderzoeker, adviseur en docent op de gebieden veiligheid en leefbaarheid.
In het veiligheidscentrum werken de Academie voor Sociale Studies, Academie voor Management en Bestuur en de Juridische Hogeschool samen. De lectoren startten waarschijnlijk per 1 mei. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?