Terug naar overzicht

Leerrechtendebat wekt woede d’Hondt

VSNU-voorzitter Ed d’Hondt zegt geen zaken meer te kunnen doen met staatssecretaris Rutte. Ook op de Tweede Kamer is hij boos en vooral op de PvdA. Aanleiding is het leerrechtendebat van vorige week, waarin de grote partijen het Berenschot-rapport over de extra administratieve lasten terzijde schoven.
‘De manier waarop staatssecretaris Rutte met ons rapport is omgesprongen slaat nergens op. We hebben een goed bureau naar de situatie laten kijken en een serieus rapport laten maken. Bovendien komt hij de eerder gemaakte afspraak om leerrechten van een jaar in te voeren in plaats van halve jaren niet na’, aldus d’Hondt.

Ook de Tweede Kamer moet het ontgelden, en met name PvdA’er Jacques Tichelaar. Die veegde de vloer aan met het Berenschot-rapport, dat volgens hem te veel is gebaseerd op aannames en suggesties. ‘Hij hoeft niet meer bij ons aan te komen. Tichelaar had nauwelijks oog voor onze argumenten. Zo mag de PvdA niet met de universiteiten omgaan.’
Omdat d’Hondt zelf een vooraanstaand lid van de PvdA is, gaat hij zich ook als sociaal-democraat roeren. ‘Ik heb voor de komende week afspraken gemaakt met een aantal partijgenoten. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.’

Bij de HBO-raad is men minder kwaad. Maar voorzitter Doekle Terpstra heeft zich wel verbaasd over de opstelling van de PvdA. ‘De manier waarop Tichelaar Berenschot afserveerde, is onbehoorlijk. Wij hebben onze beste controllers naar de cijfers laten kijken en die zeggen dat het een sterk verhaal is. Je kunt het als politicus niet maken om dan voor je eigen doeleinden zo met dat werk om te gaan.’
Want volgens Terpstra zijn de conclusies van Berenschot niet mis. ‘De PvdA heeft altijd gezegd dat het nieuwe systeem niet ten koste mag gaan van het primaire proces. Als er dan een rapport komt waarin wordt becijferd dat leerrechten het hoger onderwijs jaarlijks 45 miljoen euro gaat kosten en dat er dus duizend arbeidsplaatsen in het hoger onderwijs verdwijnen, mag je er best wat serieuzer op ingaan.’

Op het ministerie van OCW wordt het werk van HBO-raad en VSNU wel degelijk serieus genomen, verzekert Ruttes woordvoerder Friso Fennema. ‘Alleen hebben de staatssecretaris en ook de PvdA aangegeven dat het rapport van Berenschot gebaseerd is op de verkeerde aannames. Maar het gaat bij deze wet om meer zaken. Toen de VSNU aantoonde dat vwo-studenten via een inschrijving bij een hogeschool een jaar extra leerrechten zouden winnen, zijn we daar meteen mee aan het werk gegaan. En wat de leerrechten van een jaar betreft: die stonden aanvankelijk in de plannen, maar de Tweede Kamer wilde halve jaren. We zijn dus overruled.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?