Terug naar overzicht

Meer betrokkenheid bedrijfsleven bij tweejarig hbo

De stichting Dashe, voortrekker van de tweejarige hbo-opleidingen, wil dat het bedrijfsleven een duidelijke rol speelt bij de ontwikkeling van de nieuwe onderwijsprogramma’s.
Komend studiejaar gaan elf tweejarige hbo-programma’s van start die opleiden voor de associate degree: een graad tussen mbo-4- en hbo-bachelorniveau in. In 2007 zullen er nog meer AD-opleidingen volgen. Belangrijk criterium voor accreditatie en bekostiging van de opleidingen is dat de arbeidsmarkt er aantoonbaar behoefte aan heeft.
Vorige week organiseerde Dashe een studiereis naar Engeland, waar men sinds 1999 ervaring heeft met vergelijkbare tweejarige programma’s. Het belangrijkste verschil met de Nederlandse AD-opleidingen is dat ze niet per se een onlosmakelijk onderdeel zijn van een vierjarig bachelorprogramma. Ze worden gewoonlijk verzorgd door ROC-achtige colleges of further education. ‘Toch zijn het daarmee beslist geen vrijblijvende en losstaande opleidingen’, verzekert Dashe-secretaris Hans Daale. ‘Afgestudeerden krijgen hun graad van een universiteit, maar alleen op voorwaarde dat ze op basis van het gevolgde programma in staat zijn hun aansluitende bacheloropleiding in ongeveer een jaar tijd te halen.’

De excursie naar Londen was vooral bedoeld om te zien hoe bedrijfsleven en universiteiten (waaronder ook de voormalige Engelse ‘hogescholen’ vallen) samenwerken bij de vormgeving van de tweejarige opleidingen. ‘Om de kloof tussen beide te overbruggen zijn er sector skills councils in het leven geroepen. Daar wordt vastgelegd wat er in de verschillende bedrijfstakken en branches gebeurt, hoeveel mensen er in welke functies nodig zijn en over wat voor competenties ze moeten beschikken.’
Daale zou het toejuichen als ook in Nederland de dialoog tussen bedrijfsleven en AD-opleidingen een vaste structuur krijgt. ‘Ik denk daarbij niet aan de positie van kenniscentra in het mbo. Die schrijven de opleidingen precies voor hoe ze er uit moeten zien. Wel moet het bedrijfsleven de gelegenheid krijgen de ontwikkelingen en behoeften in hun branches te beschrijven. De precieze vertaling daarvan in de opleidingen blijft de eigen verantwoordelijkheid van de hogescholen.’

Op 2 juni organiseert Dashe een studiedag waar nader uitgewerkte voorstellen zullen worden gepresenteerd en besproken. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?