Terug naar overzicht

‘Nederland nog steeds een fort’

Strenge migratieregels maken Nederland onaantrekkelijk voor studenten van buiten de Europese Unie, stelt studentenbond ISO. De Immigratie- en Naturalisatiedienst spreekt dit tegen.

In een notitie die deze week verschijnt, stelt het ISO dat verblijfsvergunningen voor niet-EU-studenten weken op zich laten wachten en dat de kosten ongeveer zeshonderd euro bedragen. Andere Europese landen zouden deze groep migranten binnen een week van een visum voorzien, voor gemiddeld 25 euro.
Ook ‘westerse’ niet-EU-studenten hebben last van de langzame procedures. Zo hebben Amerikanen voor een kortstondig verblijf in Nederland geen visum nodig. Daar komt echter verandering in als ze hier langer dan drie maanden blijven. ‘Met name Amerikaanse studenten zijn hier ontevreden over, met als gevolg dat er minder studenten uit de VS naar Nederland komen’, staat te lezen in het ISO-rapport. ‘Aangezien veel uitwisselingsprogramma’s met de VS wederkerig zijn, leidt dit tot minder plaatsen voor Nederlandse studenten in Amerika.’

In een persverklaring stelt de Immigratie- en Naturalisatiedienst echter dat de belemmeringen de laatste tijd juist minder groot zijn. De meeste studenten krijgen dankzij een speciaal loket binnen twee weken uitsluitsel over hun verblijf. Overigens wijst de dienst er op dat het aantal niet-EU-studenten in 2005 weer toenam. Toen kregen er meer dan 6500 toegang tot Nederland, tegen nog geen zesduizend in 2004.
Studenten die Nederland binnen mogen, zijn volgens het ISO nog niet uit de zorgen. Huisvesting is schaars en duur, en ook stageplaatsen zijn moeilijk te vinden.
Bijkomend probleem is dat ze een werkvergunning moeten hebben om hier aan de slag te kunnen. In de praktijk blijken ze vaak tijdelijk naar het buitenland uit te wijken. Het ISO wil dat er een einde komt aan deze praktijk, en zal bij het overleg aanstaande van donderdag 30 maart met staatssecretaris Rutte aandringen op het schrappen van de eis van een werkvergunning voor stagiairs van buiten de Europese Unie. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?