Terug naar overzicht

Onderzoek naar veiligheidsbeleid Avans

Olga Kraakman en Nicole Laurijnsen, vierdejaarsstudenten Integrale Veiligheid in Den Bosch, zijn bezig met een onderzoek naar het veiligheidsbeleid van Avans Hogeschool.

Voor hun afstudeeropdracht maken de twee studenten een inventarisatie van wat Avans wat betreft veiligheid allemaal in huis heeft. Welke noodplannen zijn er bijvoorbeeld. De opdracht is door de hogeschool gegeven. Voor de zomer moet de rapportage gereed zijn. (CB)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?