Terug naar overzicht

Plan BRESS: sportvoorziening aan Molengracht

De Bredase Studenten Sport Stichting (BRESS) stelt voor een studentensportvoorziening te bouwen aan de Molengracht naast Avans Hogeschool. Dat schrijft de studentensportstichting in een brief bij de aanvang van een nieuwe B&W-periode.
De faciliteit zou deel moeten uitmaken van het ‘Coach- & Care Centrum’, dat de gemeente in gedachte heeft in plaats van de sportvelden van JEKA. Die voetbalvereniging verhuist in 2007 naar een nieuwe locatie aan de Seminarieweg, achter kunstacademie St. Joost.
Het ‘Coach & Care Centrum’ is een bestaand plan van de gemeente Breda. Het zou een samenwerkingsproject moeten worden van het Amphia Ziekenhuis, de gemeente en het onderwijs. Avans Hogeschool is genoemd als een mogelijke partner.
Volgens BRESS biedt het project goede mogelijkheden om vanuit de studentensport bij aan te sluiten. Veel extra ruimte zou een nieuwe sporthal als onderdeel van het ‘Coach & Care Centrum’ niet vergen wanneer men zou besluiten die deels ondergronds aan te leggen.

De gemeente Breda moet volgens BRESS meer doen aan voorzieningen voor studentensport. Zo niet, dan komt de continuïteit in gevaar. De twee sportcomplexen waar zich nu de meeste sportactiviteiten van studenten afspelen staan op de tocht. De huidige locatie in het gebouw van Avans Hogeschool aan de Lovensdijkstraat wordt te zijner tijd afgestoten. De toekomst van het gemeentelijk sportcentrum is onzeker. Bovendien ontbreken daar nu al de gewenste ontmoetingsfuncties.
In de open brief van BRESS aan de gemeentelijke politici die een college aan het formeren zijn, staat: ‘De Bredase Studenten Sport Stichting BRESS vraagt een investering van u en meer nog: slim beleid om met gebruikmaking van bestaande plannen een maximale synergie te bereiken tussen de belangen van onderwijs, zorg, sport en sociale cohesie in onze stad.’
Volgens Wilbert van den Bosch, voorzitter van BRESS, is het nodig dat de studentensport spoedig op de agenda komt bij Avans Hogeschool en de Nhtv. Maar ook bij de gemeente. Men heeft ervoor gekozen de formatie van het nieuwe college van B&W aan te grijpen om hierop de aandacht te vestigen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?