Terug naar overzicht

PvdA opent opnieuw de aanval op hoogopgeleide thuiszitters

De PvdA heeft opnieuw laten weten dat hoogopgeleiden die niets met hun studie doen, een deel van hun opleidingskosten moeten terugbetalen. Ditmaal komt het betoog van kamerlid en voormalig LSVb-bestuurder Sharon Dijksma.

Dijksma – tegenwoordig vice-fractievoorzitter in de Tweede Kamer – refereert in een interview met opinieblad Forum van werkgeversorganisatie VNO-NCW aan een rapport over de verzorgingsstaat dat de sociaal-democraten schreven in december. Daarin komt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hoogopgeleiden aan de orde.
Het lijkt de PvdA vooral te doen om hoogopgeleide vrouwen die na voltooiing van hun studie trouwen, kinderen krijgen en het contact met de werkvloer volledig verliezen. ‘Je geniet op kosten van de samenleving een dure opleiding, die kennis mag je niet straffeloos weggooien’, aldus Dijksma in het interview. ‘Die vrouwen zouden een deel van de kosten van hun opleiding moeten terugbetalen.’

Dat de PvdA in zijn plannen voor de studiefinanciering kiest voor een verplichte lening, die later naar rato moet worden terugbetaald, doet daar volgens het kamerlid niets aan af. ‘Kiest iemand ervoor om niet te werken, dan moet wel degelijk worden terugbetaald.’
PvdA-kamerlid en woordvoerder sociale zaken Jet Bussemaker wilde in december nog niet praten over mogelijke sancties voor bewust niet-werkende hoogopgeleiden. ‘Maar we vinden het gek dat laagopgeleide minima aan een hele rits voorwaarden moeten voldoen om voor bijstand in aanmerking te komen, terwijl hoogopgeleiden die daar geen aanspraak op maken zonder problemen thuis kunnen blijven’, zei de medeopsteller van het rapport. Overigens stelde Bussemaker goede, betaalbare kinderopvang wel als randvoorwaarde voor uitvoering van het plan.
De studentenbonden lieten toen al weten dat ze niet van het plan gecharmeerd waren. ISO-voorzitter Evelien van Roemburg: ‘Alsof werken de enige manier is om kennis te gelde te maken. Als iemand zich volledig op het gezinsleven wil storten, kan een goede opleiding toch ook nuttig zijn?’ LSVb-voorzitter Jonathan Mijs: ‘Studenten leveren tijdens hun opleiding al inspanningen: ze betalen collegegeld en zitten vier jaar in de collegebanken. Dat is ook niet niks. Als mensen besluiten dat ze voor de kinderen willen zorgen, dan is dat hun keuze. Waarom zou je dat sanctioneren?’ (TdO/HOP)]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?