Terug naar overzicht

Rutte kan doorgaan met leerrechtenplan

Alle kritiek van de universiteiten en hogescholen ten spijt heeft een kamermeerderheid zich donderdag achter het leerrechtenplan van staatssecretaris Rutte gesteld. De VVD en oppositiepartij PvdA deden dat zelfs onvoorwaardelijk.  
 
Het onderzoek van adviesbureau Berenschot naar de administratieve lasten van het nieuwe bekostigingsstelsel had niet het door universiteiten en hogescholen gewenste effect. PvdA-woordvoerder Jacques Tichelaar noemde het onderzoek arbitrair: ‘Mijn fractie kan niets anders doen dan het terzijde schuiven. De staatssecretaris heeft meermalen gezegd dat de IB-Groep zorgdraagt voor de administratie van de leerrechten. Dus gaan wij er van uit dat dit ook echt gebeurt. En is dat niet zo, dan roepen we hem ter verantwoording.’ 

Ook het CDA wil niet dat het Berenschot-rapport voor vertraging zorgt. Wel vindt woordvoerder Cisca Joldersma dat Rutte nog eens duidelijk moet maken wat nu precies de berekeningsverschillen zijn tussen Berenschot en het ministerie van OCW. Waar het adviesbureau denkt dat de instellingen straks jaarlijks 45 miljoen euro meer kwijt zijn aan hun studentenadministratie, denken de cijferaars van het departement dat de kosten gelijk blijven of zelfs af zullen nemen. Joldersma: ‘Ik zou graag zien dat beide berekeningen nog eens goed naast elkaar worden gezet.’  

Rutte zei in de Kamer dat de IB-Groep het ministerie heeft laten weten het werk aan te kunnen. De kosten van het nieuwe systeem komen volgens hem grotendeels bij die instantie te liggen. ‘Een schaduwadministratie van de universiteiten en hogescholen zelf is dus niet nodig. Wel moeten studenten voor informatie bij hun instelling terechtkunnen, maar dat loket heeft meer weg van een doorgeefluik.’
De staatssecretaris zegde bovendien een stuurgroep toe, waarin vertegenwoordigers van de instellingen, de IB-Groep, het ministerie en rekenmeester CFI plaatsnemen. ‘Die houden de overgang naar het nieuwe systeem in de gaten en sturen waar nodig bij.’ De harde garantie dat alles snel staat als een huis, gaf Rutte niet. ‘Want dat soort garanties krijg je alleen op koelkasten.’ 

Overigens denkt Rutte dat invoering van leerrechten ook mogelijk is als de rest van zijn nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek vertraging oploopt. ‘Wat mij betreft werken we aan drie zaken: objectieve studiekeuzeinformatie, dynamische bekostiging via leerrechten, en goede interne controle voor instellingen via de nieuwe wet. De eerste twee onderwerpen krijgen we ruim op tijd af. Het laatste punt moet volgens mij ook voor de verkiezingen kunnen, maar als het niet lukt, is er geen probleem.’ Maar daar is de Tweede Kamer is het niet mee eens: leerrechten kunnen alleen daadwerkelijk worden ingevoerd als ook de rest van de wet er staat. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?