Terug naar overzicht

Rutte staat voor carrièreperspectief hbo-docenten

Staatssecretaris Rutte zal er bij de HBO-raad op aandringen dat ook docenten die ‘alleen’ lesgeven carrière moeten kunnen maken. Maar hij wil niet rechtsreeks ingrijpen in hun nieuwe taakomschrijvingen.
De Tweede Kamer had de staatssecretaris woensdag met spoed ontboden naar aanleiding van de onrust over het nieuwe functiewaarderingssysteem in het hbo. Daarin worden de taken van het personeel van hogescholen opnieuw beschreven en gekoppeld aan een bijbehorende salarisschaal. De invoering leidt er bij een aantal instellingen toe dat docenten soms wel twee functieschalen terugvallen. Hoeveel docenten is niet bekend, maar de Algemene Onderwijsbond, mede verantwoordelijk voor de invoering van het nieuwe systeem, is zich ‘rotgeschrokken’. Voor de salarissen van zittende docenten heeft het geen gevolgen, maar wel voor dat van hun opvolgers. Gevreesd wordt dat de nieuwe functiewaardering het vak van docent minder aantrekkelijk maakt en de kwaliteit van het onderwijs bedreigt.

In de Tweede Kamer zijn het vooral de SP en coalitiepartij D66 die zich zorgen maken om de ontwikkeling. De SP stelde de staatssecretaris onomwonden voor om in te grijpen in de afspraken tussen vakbonden en hogescholen. D66 wil vooral dat Rutte de positie van hbo-docenten duidelijk op de agenda zet.
Staatssecretaris Rutte hield de Tweede Kamer voor dat hij al van alles doet om het docentenbestaan aantrekkelijk te houden, voor zover hij daar althans een rol in kan spelen. ‘Niet voor niets ben ik het belang van heldere kwaliteitsgegevens zo sterk aan het pushen. Als hogescholen geen zorg dragen voor een goed docentencorps, dan zal dat aan de kwaliteit van hun onderwijs te zien zijn.’
Ook wees hij op het nieuwe promotietraject voor hbo-docenten dat hogescholen met financiële hulp van OCW hebben gelanceerd. ‘Hbo-docenten die aan de universiteit gepromoveerd zijn, zullen straks echt niet worden ingezet als instructeur.’

CDA en PvdA plaatsen eveneens kanttekeningen bij het nieuwe functiewaarderingssysteem, maar beseffen dat er vanuit de overheid weinig meer aan te doen is dan praten. PvdA’er Tichelaar: ‘Als je de functiewaardering bekijkt, zie je dat mensen met een managersfunctie eigenlijk altijd meer waardering krijgen dan de medewerkers die zich concentreren op het lesgeven alleen. Terwijl dat juist de primaire taak van hogescholen is.’

Om te zorgen dat het lesgeven niet nog meer terrein verliest ten opzichte van management en ondersteuning, wil Rutte haast maken met de invoering van de eerder aangekondigde bureaucratiemeter voor het hoger onderwijs. ‘Daarin wordt precies bijgehouden hoe de tijd tussen de hoofd- en de bijzaken bij een instelling wordt verdeeld.’ Eerst wil de staatssecretaris samen met VSNU en HBO-raad bepalen welke taken nu precies bij het onderwijs horen en welke bij de ondersteuning. ‘Als we daar niet snel uitkomen, dan zetten we die definities wat mij betreft in de wet.’

Voor D66 en de SP ging die toezegging niet ver genoeg. Zij riepen de staatssecretaris in een motie op om een minimumaantal contacturen voor een voltijdopleiding in het hbo af te dwingen. Maar Rutte voelt daar niets voor: ‘Studenten moeten wat te kiezen hebben en als je het aantal contacturen vastzet, loop je meer kans op eenheidsworst. We hebben kwaliteitseisen gesteld waaraan opleidingen moeten voldoen. Worden die niet nagekomen, dan is het aan accreditatieorganisatie NVAO om in te grijpen.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?