Terug naar overzicht

Social Work: drie majors in plaats van acht

Het aantal majors van de voltijdopleiding Social Work wordt teruggebracht van acht naar drie. Dat schrijft de directie in een brief aan studenten.

De drie majors kunnen worden aangevuld met vijf tot acht minors. Het uitgangspunt is dat de huidige eerste- en tweedejaarsstudenten (die de brede bachelor Social Work volgen) dezelfde competenties kunnen blijven verwerven zoals die in het opleidingsprofiel staan vermeld. Binnen twee maanden komt de directie met concrete voorstellen ten aanzien van de majors.

De huidige brede bachelor Social Work voorziet in acht majors en is in de plaats gekomen van de vroegere opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en Culturele & Maatschappelijke Vorming.

De vereenvoudiging van het onderwijsprogramma hangt samen met het besluit van de Raad van Bestuur om de Academie voor Sociale Studies op te knippen in drie onderdelen: een Bredase voltijdopleiding, een Bosche voltijdopleiding en een deeltijdopleiding in beide steden.

De Bredase en Bossche sociaal-agogische opleidingen werden enkele jaren geleden samengevoegd tot één academie, die werd aangestuurd door een tweehoofdige directie. Naar aanleiding van klachten van studenten en medewerkers werd een organisatieonderzoek uitgevoerd door de Holland Consulting Groep. De uitkomsten hiervan leidden tot de besluiten van de Raad van Bestuur, die gisteren aan het personeel zijn bekend gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt, zo staat in een samenvatting voor het management, dat het veranderproces tot een brede bachelor stagneert. Als oorzaken worden genoemd: ‘onvoldoende gevoelsmatige verbinding’ tussen docenten en directie terwijl dit ook ontbreekt tussen de docenten van de beide locaties. Verder is er ‘geen professioneel commitment’ van docenten met het nieuwe curriculum, is de structuur van de academie ‘onduidelijk’ en laat de logistieke ondersteuning (roosters, cijferverwerking) ’te wensen over’. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?