Terug naar overzicht

‘Sociale aspecten belangrijkst bij innovatie’

Het succes van innovatie hangt voor 25 procent af van nieuwe technologische ontwikkelingen en voor 75 procent van sociale innovatie. Dat zei Peter ter Horst, lector Innovatief Ondernemen, vrijdag in zijn lectorale rede.

Bij sociale innovatie gaat het om de mens en de omstandigheden waaronder die zijn werk doet. De bedrijfsprestaties worden verbeterd en talent wordt ontplooid door het maximaal benutten van competenties van medewerkers. Innoveren in een bedrijf lukt pas als de mensen die het moeten doen, daartoe in staat zijn, meent Ter Horst.
Op dit moment is het lectoraat in samenwerking met Syntens bezig met het opzetten van het Innovatiehuis. Doel van het project is om driehonderd bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf te helpen met structureel innoveren, door ze bewust te maken, te ‘verleiden’ en te faciliteren. Ondernemers worden ondersteund op gebieden als marketing, organisatiegroei en productvernieuwing. Dat kan door coaching of door de kenniskring. Ook wordt een loket voor innovatievragen van ondernemers ingericht.
In het Innovatiehuis is ruimte voor de kenniskring van het lectoraat, voor het project Starterslift en andere initiatieven op het gebied van sociale innovatie. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?