Terug naar overzicht

SPH-opleiding Avans afgekeurd

De opleiding sociaal pedagogische hulpverlening van Avans Hogeschool in Breda is niet door de keuring van accreditatieorganisatie NVAO gekomen. De opleiding heeft geen hbo-niveau. Als de opleiding niet binnen twee jaar op orde is, gaat de poort onherroepelijk dicht.

De afkeuring komt niet als een verrassing. NVAO volgde het negatieve oordeel van NQA, de organisatie die de opleiding visiteerde en beoordeelde. Na een eerste visitatieronde in oktober 2004 gaf NQA de voltijdse SPH-opleiding een onvoldoende voor het onderwijsprogramma. De samenhang tussen doelstellingen en inhoud van het programma was niet goed en ook de toetsing deugde niet. Na een tweede visitatie in juni 2005 bleek dat de opleiding zich op deze punten dusdanig verbeterd had dat het eindoordeel over het onderwijsprogramma positief werd.

Negatief bleef het oordeel van NQA over het ‘gerealiseerde eindniveau’ van de voltijdopleiding. Van de 22 eindwerkstukken die de deskundigen bij hun tweede visitatie kregen voorgelegd, waren er 15 onvoldoende. Bezwaar is bovendien dat het individuele werkstuk dat studenten maken slechts voor veertig procent de eindbeoordeling bepaalt.

Avans zal waarschijnlijk tegen het NVAO-besluit in beroep gaan. Levert dat niets op, dan heeft de opleiding twee jaar de tijd om het NVAO-keurmerk alsnog te krijgen. Lukt het dan weer niet, dan verliest de opleiding haar erkenning en bekostiging, en krijgen studenten geen studiefinanciering meer. In afwachting van het beroep kan de opleiding verder draaien. Het voornemen van Avans om een brede bachelor social work te beginnen heeft vertraging opgelopen.

Ook bij andere SPH-opleidingen verloopt de accreditatie moeizaam. Vorig jaar werd de SPH-opleiding van de Christelijke Hogeschool Nederland in Leeuwarden afgekeurd. Inmiddels is deze opleiding na een herkansing goedgekeurd. Van de SPH-opleiding van de Hogeschool Inholland werd vorige maand het visitatierapport afgekeurd. Deze opleiding heeft een jaar de tijd om een nieuw te laten maken. (HC/HOP, FG)

Zie ook:

Voltijd SPH Breda struikelt over accreditatie (23 juni 2005)
Accreditatieaanvraag SPH toch doorgezet (6 juli 2005)
Opleidingen Sociale Studies moeten afzonderlijk gekeurd (15 november 2005)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?