Terug naar overzicht

‘Structureel overwerken is onwenselijk’

Bij de Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) in Breda wordt steeds meer overgewerkt. De academiedirectie vindt ‘structureel overwerken onwenselijk’ en wil er zo snel mogelijk iets aan doen. Dat bleek vandaag uit de academieraadsvergadering van de AAFM.

De AAFM moet in twee jaar tijd een begrotingstekort van 709.000 inlopen. Om dit te bereiken moet het aantal docenten omlaag. Door middel van mobiliteit, docenten zijn herplaatst, vertrokken of vervroegd met pensioen gegaan, is het gelukt in een jaar van 72 naar 60 fte’s (fulltime krachten) te gaan, meldt academiedirecteur Harrie van Beek. Om deze teruggang op te vangen is het onderwijsprogramma aangepast. Er zijn voor bepaalde programma-onderdelen bijvoorbeeld minder contact-uren tussen docenten en studenten en er wordt volgens de directeur slimmer omgegaan met toetsing en begeleiding, zodat het minder tijd kost.
Desondanks berekende de academieraad dat er in twee kwartalen voor meer dan 2 fte’s was overgewerkt. De raad trok bij de academiedirectie aan de bel. Van Beek zei vandaag in de vergadering dat hij de zorg van de academieraad over het overwerk deelt. ‘Ik zie dat een aantal docenten fors tot zeer fors overwerkt, wat een grote belasting is voor hen. Daarnaast kan dit ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs en het kost ook geld.’ Overwerkuren worden uitbetaald.
Adjunct-directeur Dick van Dam legde uit dat er een aantal problemen is. Er is nu tussen de verschillende opleidingen nog een onevenwichtige verdeling in het aantal docenten. Schuiven kan niet zomaar, omdat niet alle docenten overal inzetbaar zijn.
Voor de lange termijn ziet hij een oplossing in het opstellen van Persoonlijke Ontwikkelingen Plannen (POP’s), waardoor competenties van individuen beter ontwikkeld kunnen worden, waarmee een tekort aan bepaalde specialiteiten opgevangen kan worden en docenten mogelijk ook breder inzetbaar worden.
De adjunct verwacht voor de korte termijn al enige verbetering door de uniformering van de taaknormering, waardoor voor bepaalde taken binnen de academie eenzelfde aantal uren wordt berekend.
Daarnaast wil de academiedirectie het aantal ‘over- en onderuren’ goed in kaart gaan brengen. De raad constateerde namelijk dat er ook wordt ‘ondergewerkt’, docenten die minder uren maakten dan in hun takenpakket staat. Voor 1,3 fte was dit volgens de raad het geval. De lijsten die daar nu van bekend zijn, kloppen volgens Van Beek niet helemaal. Hij wil met de docenten persoonlijk bepalen om hoeveel echte onder- of overwerkuren het nu gaat. Soms zijn bepaalde taken, die wel in het takenpakket zaten, niet uitgevoerd. Ze staan dan nog wel in het overzicht van gemaakte uren.
De academie wil in haar inzetbeleid onder meer gaan vastleggen hoeveel uren docenten per kwartaal mogen over- of onderwerken en voor welke taken zij bijvoorbeeld inzetbaar moeten kunnen zijn. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?