Terug naar overzicht

Studentenpeiling over Leercentra Breda

Hoe bevallen de Leercentra van Avans Hogeschool in Breda? Dat onderzoekt het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) deze week via enquêtes ter plaatse.
Aan de Hogeschoollaan en de Lovensdijkstraat worden studenten over hun ervaringen met de bestaande ‘pilot’-voorzieningen bevraagd. De uitkomsten dienen als evaluatie en als nulmeting voor toekomstige onderzoeken.
In de loop van 2006 worden de nieuwe Leer- en Innovatiecentra in Breda, Tilburg en Den Bosch in gebruik genomen. Voor de inrichting en dienstverlening daarvan hoopt men nuttig gebruik te kunnen maken van de inzichten die deze eerste peiling oplevert. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?