Terug naar overzicht

Vanaf 2007 kunnen alle docenten zelf de cijfers invoeren

Vanaf begin volgend jaar kunnen alle docenten bij Avans zelf de cijfers van hun studenten invoeren in het nieuwe Osiris Studievolgsysteem. Bij de meeste academies in Tilburg en Breda kan dit nu nog niet. Vóór het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen, moeten onderwijsprogramma’s uniform ingericht zijn en worden betrokkenen opgeleid via workshops.

De studievolgsystemen Progress, VolgPlus en Cats-Caas komen met de invoering van Osiris te vervallen. Verschillende werkgroepen zijn nu bezig met de voorbereidingen. Daar zijn onder meer onderwijs- en examencommies van opleidingen bij betrokken. De opbouw van de onderwijsprogramma’s moet voor Osiris gestandaardiseerd worden. ‘In het major/minor-systeem kunnen studenten bijvoorbeeld bij andere opleidingen minors volgen. Het is dan wel handig als die op dezelfde manier in het cijferregistratiesysteem verwerkt worden’, legt projectleider Bob de Groot uit.
Andere werkgroepen bekijken hoe de docenten straks bijvoorbeeld vanuit huis cijfers kunnen invoeren, wanneer cijfers ingevoerd moeten zijn – wie dat controleert, hoe de implementatie gaat plaatsvinden en hoe de communicatie moet verlopen.
Vóór de eerste ‘proefoverzetting’ in december worden nog verschillende workshops gegeven. In november en december zijn er informatiebijeenkomsten voor het personeel. Ook als het systeem in januari stapsgewijs wordt ingevoerd, krijgen docenten en studenten begeleiding, twee blokken lang.
Op 24 maart vindt in Den Bosch de aftrap plaats voor de invoering van Osiris Studievolg. Hiervoor zijn onder meer academiedirecteuren en vertegenwoordigers uit onderwijs- en examencommissies uitgenodigd. Wie al vragen of ideeën heeft kan ze melden via het e-mailadres: osiris.dpao@avans.nl.
Osiris wordt niet alleen gebruikt voor de cijferregistratie, maar ook voor de studentenregistratie. Dat laatste gebeurt al enkele maanden. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?