Terug naar overzicht

Veel animo voor studentenzetels AMR

Er hebben zich zeven kandidaten aangemeld als studentlid van de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR). Aangezien er twee vacante plaatsen zijn, vinden er op 22 en 23 maart tussentijdse verkiezingen plaats.

De termijn waarop studenten zich kandidaat konden stellen, verliep gisteren.
De kandidaten zijn: Christian van der Steen (eerstejaars Commerciële Economie in Den Bosch), Bastiaan Bezemer (derdejaars Commerciële Economie in Breda), Mark Janssen (tweedejaars Management, Economie & Recht in Den Bosch) en Stijn Markusse (derdejaars Commerciële Economie in Breda).

Vanuit de opleiding International Business and Management Studies in Breda dienden zich drie kandidaten aan: eerstejaars Rob Snepvangers en vierdejaars Shaochen Ding en Tingting Wang.

Opvallend is dat alle kandidaten een economische opleiding volgen. Terwijl de zittende raadsleden campagne hebben gevoerd voor mensen met een niet-economische achtergrond om de oververtegenwoordiging uit die sector tegen te gaan.

Ook meldde zich een student HBO-Rechten als aspirantlid van de AMR. Maar hij is niet toegelaten omdat deze opleiding onder de Juridische Hogeschool Avans-Fontys valt. Dit is een zelfstandige instelling met een eigen medezeggenschapsraad. (GR)

Update: Er heeft zich nog een kandidaat gemeld die meedingt naar de vacante zetel: Mark Looije, derdejaars Bouwtechnische Bedrijfskunde in Tilburg.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?