Terug naar overzicht

Weer twee AMR-kandidaten trekken zich terug

De studenten Mark Janssen en Stijn Markusse hebben zich teruggetrokken als kandidaten voor de Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR). Werkzaamheden voor school beletten hen zitting te nemen in de raad.

Omdat twee studentleden hun zetel in de medezeggenschapsraad ter beschikking hebben gesteld, zijn er tussentijdse verkiezingen uitgeschreven. Er dienden zich acht kandidaten aan.
Nadat eerder twee Chinese studenten zich terugtrokken, volgen nu weer twee kandidaten. Mark Janssen, tweedejaars Management, Economie & Recht in Den Bosch, vertrekt eind augustus voor vijf maanden stage in Kenia. In een brief stelt hij dat studenten optimaal vertegenwoordigd moeten worden en dat dit vanuit Kenia ‘lastig’ is.
Stijn Markusse, derdejaars Commerciële Economie in Breda, trekt zich terug omdat hij het te druk heeft met school en het niet kan combineren met het werk in de AMR.
Vorig week werd bekend dat twee Engelssprekende Chinese kandidaten vanuit de International School zich niet langer verkiesbaar stelden. Dit omdat duidelijk werd dat de voertaal in de raad Nederlands is en blijft en er geen faciliteiten zijn om de stukken ook in het Engels te vertalen.
Er zijn dus nog vier kandidaten over voor de twee vacante zetels in de AMR. De verkiezingen vinden 22 en 23 maart plaats. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?