Terug naar overzicht

30 procent meer aanmeldingen voor NHTV

De belangstelling voor een studie aan de NHTV in Breda groeit uitzonderlijk hard. Begin deze maand (week 13) telde de Bredase hogeschool 1034 vooraanmeldingen: ruim 30 procent meer dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip. In het gehele hbo stond het aantal vooraanmeldingen op plus 7,6 procent.
Begin maart liep de NHTV met een toename van ruim 19 procent al uit op de landelijke groei van 5 procent. De voorsprong voor de Bredase hogeschool is dus in twee weken aanmerkelijk toegenomen.
Ook de aanmeldingscijfers bij Fontys (plus 9,8 procent) en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (plus 11,6 procent) overtreffen de landelijke groei.
Zij en de NHTV lijken marktaandeel over te nemen van de Hogeschool Zuyd, die 13,6 procent minder aanmeldingen heeft dan vorig jaar, en Avans Hogeschool, die met een toename van 1,1 procent de gemiddelde groei niet kan bijhouden.

Het gaat overigens om een tussenstand. Tot de zomer kunnen zich nog flinke verschuivingen voordoen. Zo zijn de effecten van de open dag afgelopen zaterdag aan Avans Hogeschool nog niet in de cijfers verwerkt. Doorgaans veroorzaakt dat een extra opleving in de vooraanmeldingen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?