Terug naar overzicht

4,5 Miljoen euro voor allochtoon talent

Staatssecretaris Rutte geeft hogescholen en universiteiten tot 2009 samen 4,5 miljoen euro om de instroom en onderwijsprestaties van allochtone studenten te stimuleren. Vooral in het hbo lijkt dit hard nodig. Avans Hogeschool krijgt 170.000 euro.
De meeste subsidie gaat naar projecten van twaalf hogescholen, en dan vooral naar Inholland (260.000 euro), Fontys en Utrecht (elk 230.000 euro) en de Haagse Hogeschool (200.000 euro). Van de acht universiteiten gaat het meeste geld naar de Rotterdamse Erasmus Universiteit en de VU Amsterdam (elk 200.000 euro).

De VSNU, de koepelorganisatie van universiteiten, heeft geen gedetailleerde landelijke cijfers over de instroom van allochtone studenten paraat. Uit gegevens die het ministerie van OCW in ‘Kennis in kaart’ presenteerde valt echter op te maken dat hun aandeel in de instroom de laatste twee jaar iets afneemt naar krap vijftien procent.
De hogescholen zijn veel verder met hun monitoring. Uit de kengetallen-site van de HBO-raad blijkt dat de absolute instroom van niet-westerse allochtonen de laatste jaren is toegenomen van ruim 11 duizend in 2001 naar ruim 14 duizend in 2005. Toch is ook hun deelname relatief nog altijd lager dan die van autochtone Nederlanders.

Wie de drempel van de hogeschool eenmaal over is, valt bovendien sneller uit. Na vijf jaar heeft 51,6 procent van de autochtone hbo-studenten een diploma op zak, tegen 31,8 procent van de niet-westerse allochtonen. Onder universitaire studenten zijn de ‘etnische’ verschillen in uitval en studietempo veel minder groot volgens het ministerie.

Avans Hogeschool gaat de subsidie aanwenden voor een project bij de Academie voor Algemeen en Financieel Management, de Academie voor Marketing en Business Management en de International School. Er wordt een tweeledig doel mee nagestreefd: toename van het aantal allochtone instromers en vermindering van uitval onder allochtone studenten door een verbeterde studieloopbaanbegeleiding. (HC/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?