Terug naar overzicht

Aan het woord: de docenten

Over onderwijs wordt in het openbaar vooral gesproken door bestuurders, managers en vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties. In het onderzoek ‘Onderwijs aan het woord’ kunnen hbo-docenten hun zegje doen. Wat vinden zij van het onderwijs, hoe moet het georganiseerd zijn en welke problemen komen ze tegen?
Managers, directeuren en Raden van Bestuur van hogescholen en universiteiten wordt nadrukkelijk gevraagd de aan het onderzoek verbonden enquête niet in te vullen. Die is alleen bedoeld voor docenten en docenten in opleiding.
Het invullen van de vragenlijst op internet kost ongeveer 20 minuten. Deelnemers krijgen uitgebreid de gelegenheid hun mening te geven over de inhoud en de inrichting van het onderwijs.
Het onderzoek is een initiatief van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL) waarin verschillende onderwijsbonden participeren. De Universiteit van Tilburg voert het uit. De stichting wil de enquête gebruiken om een discussie met ‘onderwijsprofessionals’ over het onderwijs op gang te brengen.
De minister en staatssecretaris van het onderwijsministerie, Maria van der Hoeven en Mark Rutte, hebben toegezegd de resultaten van het onderzoek in hun beleid mee te nemen.
Voor leraren en docenten uit het primair en voortgezet onderwijs en de beroeps- en volwasseneducatie was er al langer de mogelijkheid deze enquête in te vullen. Hbo- en universitaire docenten hadden laten weten dat ze wilden meedoen, die vraag is nu dus gehonoreerd. De betrokkenen kunnen tot 21 april de enquête invullen via: www.onderwijsaanhetwoord.nl. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?