Terug naar overzicht

Allochtone pabostudenten haken vaker af

Bijna zestig procent van de niet-westerse allochtone pabostudenten breekt de opleiding voortijdig af. Slechts veertig procent haalt binnen vijf jaar een diploma. Dit blijkt uit cijfers van de HBO-raad.
Eén van de belangrijkste oorzaken van de hogere uitval zou zijn dat deze pabostudenten minder makkelijk aan stageplaatsen komen. Moslimstudenten kunnen bijvoorbeeld niet altijd bij een confessionele school terecht.

Om de hoge uitval tegen te gaan start het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, de organisatie van werkgevers en werknemers in het onderwijs, het project Full Color. Doel is om uiteindelijk meer allochtone leraren, schoolleiders en schoolbestuurders op te leiden.
De vier grote steden bestuderen het probleem. Op 20 april presenteren de Rotterdamse pabo’s hun actieplan. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?