Terug naar overzicht

Arbeidsinspectie? Nu even niet

De HBO-raad heeft de Arbeidsinspectie gevraagd een onderzoek naar de werkdruk bij hogescholen uit te stellen. Maar de inspectie voelt daar niets voor.

De komende maanden gaat de inspectie een ‘quick scan’ verrichten naar de werkdruk bij hogescholen. Het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond meldde vorige week dat de inspectie verbaasd heeft gereageerd op het verzoek van de HBO-raad om de controles af te blazen.
HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra bevestigt dat hij de inspectie om uitstel gevraagd heeft. ‘Na een evaluatie van eerdere arbo-afspraken hebben wij geconcludeerd dat een aantal zaken op het gebied van de werkdruk beter kan. Wij gaan daar als enige onderwijssector zelf actie op ondernemen. Daar hebben we goede afspraken over gemaakt met de vakbonden en de medezeggenschapsraden. Er is bovendien extra geld voor vrijgemaakt. Terwijl we hard aan die verbeteringen werken, komt inspectie nu ineens met dat onderzoek. We hebben gevraagd of het niet handiger is om dit uit te stellen tot wij klaar zijn.’

Terpstra ontkent dat hij het inspectieonderzoek heeft willen blokkeren. ‘We zijn ook helemaal niet in de positie om dat te doen. Maar daarom kun je nog wel vragen of zo’n onderzoek op dit moment verstandig is.’ (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?