Terug naar overzicht

Breda nog lang geen internationale stad

‘Misschien moet Breda eerst eens nationale allure krijgen voordat de stad zich op het buitenland gaat richten.’ Dat opperde een student vanmiddag tijdens het Lagerhuisspel in de Nieuwe Veste. Daar werden onder leiding van Avans-docent Michiel Adriaansen de resultaten besproken van de enquêtes die 130 eerstejaars van de Academie voor Marketing en Business Management hielden voor de Economische Barometer Breda.

Opvallend was dat uit de enquêtes onder andere naar voren kwam dat veel mensen Breda willen houden zoals het nu is en dat het nog lang niet als een internationale stad wordt gezien. Dat hoeft ze ook niet per se te worden, want dan wordt ze te groot en dat brengt te veel gedoe met zich mee, waren een aantal reacties. Bovendien wordt Breda nog altijd meer als woonstad dan als industriestad gezien.
Desondanks werd de internationale allure van de stad aan de hand van een aantal stellingen besproken. ‘Er komen dan eerder meer mannen’, reageert een meisje op de stelling dat Paris Hilton maar gratis moet komen winkelen om meer vrouwen naar de binnenstad te trekken. Weg met Parijs, Londen, New York en Milaan. Kom naar Breda, luidt de slogan. Of de baroniestad meer biedt dan deze modesteden is de vraag. Feit is dat de meeste mensen het wel leuk vinden om in Breda te winkelen. Zo blijkt uit de onderzoeken. Volgens een studente moet het wel duidelijker worden waar de winkels zitten en hoe je in het centrum komt. ‘Vanuit het station staat dat niet goed aangegeven.’ Een andere student oppert om overdekte winkelstraten te maken, zodat er ook bij slecht weer kan worden gewinkeld. Alleen zie je dan niets meer van de mooie gevels van de gebouwen.

Op meer groen in de stad en het aanleggen van een nationaal park op lege industrieterreinen zitten weinigen te wachten. ‘Maak daar juist nieuwe aantrekkelijke plekken van zodat bedrijven zich daar weer willen vestigen.’ Nu vinden veel bedrijven hun locaties onveilig en dwarsbomen bestemmingsplannen nog wel eens de ideeën van bedrijven. Duidelijk is dat het centrum veel groen moet houden, anders vertrekken mensen. Volgens een student is Amsterdam juist zo populair vanwege het Vondelpark midden in de stad. ‘Breda is een dorp’, stelde een student. ‘Waarom wordt er steeds de vergelijking met steden als Amsterdam en New York gemaakt.’
Breda ligt centraal op de route tussen Rotterdam en Antwerpen, zelfs Amsterdam – Parijs als je het doortrekt. Veel winkelend publiek antwoordde dat het onbegrijpelijk is dat er op zo’n strategische plek geen congrescentrum is waar beurzen en congressen kunnen worden gehouden. Het bedrijfsleven ziet daar minder het voordeel en noodzaak van in. Zij heeft vaak eigen ruimtes daarvoor.

Volgens de studenten moet Breda zich veel meer profileren en trots naar buiten komen, zowel in het binnenland als in het buitenland. ‘Tilburg was bijvoorbeeld een locatie voor het WK voetbal onder 19 jaar. Daar had Breda dus ook bij moeten zitten’, stelt een student. Het ontbreekt de stad dan ook evenementen met een internationale uitstraling, klonk er vanuit de zaal. Discussiebegeleider Michiel Adriaansen weerlegde deze opmerking. Volgens hem staat het jazzfestival van Breda in de top-25 van leukste uitjes/evenementen in Nederland. ‘Maar dat heeft weer het imago van ouderen die een keer een uitje hebben, terwijl dat echt onzin is’, reageert een studente.

Na anderhalf uur discussie werd Joris van Erve uitgeroepen tot de student met de meest verbale inbreng. De week in het teken van de Economische Barometer Breda liep daarmee voor de propedeusestudenten ten einde. De afgelopen dagen ondervroegen zij het winkelend publiek en internationale ondernemingen en accountantskantoren in Breda. Deze gegevens worden verder verwerkt in de Economische Barometer Breda, een meetinstrument voor de plaatselijke economie. (KvdL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?