Terug naar overzicht

Bredase P&A zet in op ‘personeelsmanagement’

Personeel & Arbeid in Breda gaat zich vanaf volgend schooljaar positioneren als een ‘personeelsmanagementopleiding’. De afgelopen jaren nam de instroom van studenten af, volgens ingewijden omdat de positie van de opleiding onduidelijk was.

De belangstelling voor de opleiding Personeel & Arbeid neemt al jaren af. Maar toen de opleiding enkele jaren geleden verhuisde van de voormalige Faculteit Gamma, waar de sociale opleidingen onder vielen, naar de Academie voor Algemeen en Finanancieel Management (AAFM), nam de afname toe. De opleiding kreeg daardoor een ‘bedrijfseconomisch’ profiel en dat sprak scholieren blijkbaar minder aan.
De AAFM hoopt dat de instroom met het nieuwe profiel aantrekt. Het bedrijfsleven vraagt volgens docent Marianne Reijnders, betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsprogramma, om personeelsmanagers die breed inzetbaar zijn. ‘Het is toch gek dat op alle domeinen managers werken, behalve bij de afdeling Personeel & Organisatie, waar gesproken wordt over P&O-functionarissen.’ De nieuwe P&O’er is volgens de docente veel meer gelijkwaardig aan de rest van het management en denkt actief mee met het beleid van een bedrijf.
In het nieuwe curriculum krijgen de studenten nu drie componenten aangeboden: sociaal, bedrijfskundig en personeelsmanagement. Ze krijgen veel opdrachten uit de praktijk. Zoals het opzetten van een werving- en selectieprocedure of het maken van een medewerkerstevredenheidsonderzoek.
Het team overlegt op dit moment hoe de nieuwe insteek het beste onder de aandacht kan worden gebracht bij toekomstige studenten. Volgens adjunct-directeur Dick van Dam van de academie wil de school vooral proberen de mbo’er te gaan bereiken. ‘Uit marktonderzoek blijkt dat de havist ons wel weet te vinden.’ (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?