Terug naar overzicht

Buitenlandse studenten krijgen collegegeld niet meer vergoed

Als het aan staatssecretaris Rutte ligt krijgen buitenlandse studenten vanaf 2007 niet langer zeventig procent van hun collegegeld terug. Wel mogen ze voortaan het volledige bedrag lenen. De vijf ‘grensuniversiteiten’ vrezen leegloop. Ook hogescholen in het zuiden en oosten kunnen nadeel ondervinden.

Volgens de nieuwe regels voor de studiefinanciering die Rutte op stapel heeft staan, kunnen alle studenten hun collegegeld straks lenen bij de overheid. Ook studenten uit de andere EU-landen komen daarvoor in aanmerking. De huidige tegemoetkoming in studiekosten voor Europese studenten – zeventig procent van het collegegeld – wordt daarmee volgens de staatssecretaris overbodig. Want Nederland voldoet met de nieuwe leenmogelijkheid aan de Europese afspraken over kostencompensatie voor studenten.

De universiteiten in Groningen, Twente, Maastricht, Nijmegen en Tilburg zijn bang dat het einde van de zogenoemde Raulinvergoeding negatieve gevolgen heeft voor hun aantrekkingskracht op met name Duitse en Belgische studenten. Maar de staatssecretaris ziet dat anders. ‘Het al dan niet ontvangen van een vergoeding zal niet van doorslaggevende betekenis zijn om in Nederland te studeren’ Ook wijst hij erop dat de vergoeding zeventig procent van het collegegeld bedraagt, ’terwijl studenten straks hun hele collegegeld kunnen lenen’.

De oude regeling blijft in elk geval van kracht tot september 2007. Studenten die voor die maand aanspraak maken op de tegemoetkoming krijgen die voor de duur van hun gehele opleiding. (TdO/HOP)

Zie ook: open brief

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?