Terug naar overzicht

Drie nieuwe bestuursleden voor HBO-raad

De HBO-raad heeft afgelopen vrijdag drie nieuwe bestuursleden benoemd. Behalve collegevoorzitters Cor Boom (Saxion) en Jacob Schaap (Gereformeerde Hogeschool Zwolle) is ook Marcel Wintels van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen toegevoegd.

De benoeming van Wintels springt in het oog, omdat hij zich in het verleden zeer kritisch over zijn collega-bestuurders uitliet. Zo maakte hij de HBO-raad in 2003 stevige verwijten om zijn opstelling in de ‘hbo-fraude’. De koepel had volgens hem te weinig afstand genomen, omdat hoofdrolspelers (bestuurders van ‘frauderende’ hogescholen) aan het roer van de club zaten. Bovendien toonde hij zich een pleitbezorger van een open bestel en duidelijke vraagsturing. Dat zorgt volgens hem voor meer duidelijkheid over de onderwijskwaliteit.

De nieuwe bestuursleden beginnen op 1 mei. Ze vervangen Marianne Dunnewijk (Hogeschool Zuyd), Norbert Verbraak (Fontys) en Hein Dijkstra (Windesheim). Jos Elbers (Inholland) blijft aan als bestuurslid, net als vice-voorzitter Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht. De dagelijkse leiding is sinds vorig jaar in handen van voorzitter Doekle Terpstra. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?