Terug naar overzicht

Drukte op de arbeidsmarkt door opleidingsniveau

Het aantal mensen dat werk heeft of een baan zoekt neemt flink toe. Belangrijkste oorzaak: steeds meer mensen zijn hoogopgeleid. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Tien jaar terug, in 1996, bedroeg de zogenoemde arbeidsparticipatie 67 procent. Intussen is dat aandeel van de Nederlanders tussen 25 en 65 jaar gestegen tot bijna 74 procent. Die toename heeft twee oorzaken: enerzijds zijn mensen met een lagere opleiding meer gaan ‘participeren’. Van de mensen met een opleiding op vmbo-niveau was voorheen 56 procent aan het werk of op zoek naar een baan en nu 62 procent. Maar nog belangrijker is het dat er steeds meer mensen zijn die een opleiding aan universiteit of hogeschool hebben afgerond. In 1996 gold dit voor 26 procent van de Nederlanders tegen 33 procent in 2005. Hun arbeidsparticipatie bedraagt – net als tien jaar geleden – maar liefst 85 procent. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?