Terug naar overzicht

EU geeft studenten meer geld

De Erasmusbeurs voor Europese uitwisselingsstudenten gaat omhoog van 150 naar 250 euro. Bovendien kunnen meer studenten een beurs krijgen. Maar in het akkoord over de Europese begroting is nauwelijks extra geld voor onderzoek.

Er is een einde gekomen aan de taaie onderhandelingen over de begroting van de Europese Unie voor de komende zeven jaar. De Europese Commissie, het parlement en de regeringsleiders zijn het eens. De details komen pas in de komende weken naar buiten, maar voor onderwijs en onderzoek zijn de grote lijnen duidelijk: de studenten krijgen meer geld, het onderzoek niet.
‘Ik ben heel blij dat er niet is bezuinigd op de studenten’, zegt Hanneke Teekens, NUFFIC-directeur van de afdeling internationalisering. ‘Er komt achthonderd miljoen euro extra voor uitwisselingsprogramma’s, waarvan het Erasmus-programma waarschijnlijk zo’n veertig procent zal krijgen. Dat is overigens veel minder dan de miljarden die het parlement aanvankelijk vroeg. De ambitie om het budget te verdubbelen is bij lange na niet gehaald.’

Het Europese onderzoek heeft het slechter getroffen: dat krijgt er de komende zeven jaar slechts 300 miljoen euro bij. Op een totaal van 48 miljard euro is dat een schijntje. ‘Ze kunnen wel roepen dat onderzoek en innovatie zo belangrijk zijn, maar ze doen er niets mee’, zegt een ontevreden Kathelijne Buitenweg, europarlementariër voor GroenLinks. ‘Onderzoek krijgt niet de budgetverhoging die aanvankelijk is toegezegd. Ondertussen blijven de landbouwsubsidies behouden. Dit akkoord is een schrale voortzetting van het huidige beleid. Ik stem tegen.’ (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?