Terug naar overzicht

Extra geld voor doorstroom docenten

Minister Van der Hoeven van OCW trekt 29 miljoen euro uit om werkloze pabo-afgestudeerden aan de slag te helpen en meer docenten voor het voortgezet onderwijs op te leiden.

Mede dankzij de groei van de pabo’s is de arbeidsmarkt voor onderwijzers voorlopig in evenwicht. In sommige delen van Nederland is zelfs sprake van een overschot en vinden afgestudeerden geen werk. Daartegenover staat een dreigend tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs.
Minister Van der Hoeven gaat er wat aan doen. In de twaalf regio’s waar de werkloosheid onder pabo-afgestudeerden het hoogst is, zoals Den Haag, Drente en Twente, krijgen basisscholen geld waarmee ze meer onderwijzers kunnen aanstellen. Zittende leerkrachten worden gestimuleerd om vanuit het basisonderwijs door te stromen naar het voortgezet onderwijs. Per docent stelt de minister daarvoor 25 duizend euro beschikbaar. Zij volgen als zij-instromer de lerarenopleiding voortgezet onderwijs en krijgen twee jaar de tijd om hun diploma te halen. De banen die zij op de basisschool achterlaten, gaan naar de jonge onderwijzers.
Met het plan hoopt de minister zeshonderd onderwijzers te laten doorstromen en driehonderd pabo-afgestudeerden extra aan het werk te krijgen. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?