Terug naar overzicht

ISO klaagt over gebrekkig Engels IB-Groep

Studenten uit het buitenland zouden erg weinig hebben aan de dienstverlening van de IB-Groep. Volgens studentenbond ISO is het Engels van de medewerkers ondermaats. De IB-Groep reageert verbaasd.

Het ISO nam de afgelopen weken zelf de proef op de som. Voorzitter Evelien van Roemburg: ‘We hebben de IB-Groep een paar keer in het Engels om informatie gevraagd, maar het schoot niet op. Medewerkers die we aan de telefoon kregen, spraken nauwelijks of geen Engels. Dat kan echt niet: het hoger onderwijs wordt steeds internationaler. Als je een medewerker van de IB-Groep daarmee confronteert, krijg je als antwoord dat het nou eenmaal een Nederlandse organisatie is.’
De Groningse organisatie speelt een sleutelrol in het Nederlandse hoger onderwijs: het regelt de beurzen en de inschrijving van studenten. Daarnaast worden ook de buitenlandse diploma’s door de IB-Groep gewogen. ‘We hebben het ministerie van OCW op de problemen geattendeerd, maar daar beweert men nooit klachten te hebben gehad’, schampert Van Roemburg. ‘Logisch, want bij de IB-groep is een klachtenformulier alleen in het Nederlands voorhanden.’

Een woordvoerder van de IB-Groep zegt in een eerste reactie verbaasd te zijn over de grieven van het ISO. ‘Natuurlijk is niet iedere medewerker in staat om buitenlandse studenten in vlekkeloos Engels te woord te staan, maar op de afdelingen die veel met deze groep te maken hebben, zijn altijd wel mensen aanwezig die de studenten verder kunnen helpen. Niet dat we heel vaak worden gebeld: doorgaans verloopt contact met buitenlandse studenten via e-mail. En dat gaat volgens mij prima. Zelfs de automatische beantwoording gaat in het Engels.’
Toch wil men bij de IB-Groep niet beweren dat de dienstverlening perfect is. ‘Het klachtenformulier is inderdaad alleen in het Nederlands verkrijgbaar. Misschien moeten we daar nog eens naar kijken. Maar buitenlandse studenten kunnen hun klachten wel degelijk kwijt. Ze moeten het alleen zonder formulier doen.’

Hanneke Teekens, NUFFIC-directeur van de afdeling internationalisering, staat niet te kijken van de kritiek van het ISO. ‘Officiële formulieren zijn in het hoger onderwijs zelden in het Engels aanwezig. Daarover zeggen buitenlandse studenten inderdaad wel eens dat het onhandig is. Over de IB-groep hebben wij geen klachten gehoord, maar daarmee komen ze ook helemaal niet naar ons toe. Wij zijn daar niet de juiste instantie voor.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?