Terug naar overzicht

ISO ontevreden over wildgroei masteropleidingen

Het ISO vindt dat er meer lijn moet komen in het aanbod van masteropleidingen. De masters zijn te kort, er bestaan onduidelijke verschillen en er is een wildgroei aan opleidingen en titels, vindt de studentenbond.
Volgens het ISO is bij de invoering van de BaMa-structuur de meeste aandacht uitgegaan naar de bacheloropleidingen: daar door zijn de masters verwaarloosd. In het ‘ISO-masterplan’, dat gisteren is gepresenteerd, worden de knelpunten in kaart gebracht en worden voorstellen gedaan om de situatie te verbeteren.

In een master moeten verdiepende vakken, onderzoek en een afsluitende scriptie aan bod komen. Eén jaar, de duur van de meeste masteropleidingen, is daar veel te kort voor, vindt de bond. De Nederlandse master zou daardoor in het buitenland ook niet serieus worden genomen. Het ISO stelt een minimale duur van anderhalf jaar voor.
De ‘wildgroei’ aan opleidingen is de bond een doorn in het oog: ‘Het aantal aangeboden masters dreigt de pan uit te rijzen. In combinatie met het ontbreken van een systeem voor naamgeving ontstaat hierdoor een woud aan opleidingen waarin niemand de weg kent. Universiteiten, hogescholen maar ook particuliere aanbieders blijven meer en meer masters aanbieden.’ Voorgesteld wordt vier categorieën af te spreken waarbinnen elke masteropleiding moet kunnen worden ondergebracht. Voor studenten en werkgevers zou op die manier duidelijk moeten worden waar een mastertitel voor staat. Het ISO pleit bovendien voor een duidelijke plaats in zo’n stelsel voor de hbo-masters, die momenteel op beperkte schaal mogelijk zijn.
Ook de chaos in titels moet worden bekritiseerd. De bond vindt het ‘belachelijk’ dat instellingen hun eigen titels mogen bedenken, en bepleit bescherming net als bij de bachelortitels. ‘Een titel heeft verschillende functies: het moet de competenties van een student aanduiden, onderscheid kunnen aangeven tussen hbo- en wo-opleidingen en internationaal bruikbaar zijn. Nu de master geen beschermde titel is, biedt deze titel geen enkele garantie voor een goed opgeleide student.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?