Terug naar overzicht

Marktaandeel Avans duikt onder vijf procent

Het marktaandeel van Avans in de instroom van nieuwe studenten is sinds 2001 eenvijfde kleiner geworden: van 5,97 procent naar 4,84 procent. In 2005 heeft de krimp het hardst toegeslagen.
Het voortgaande verlies betekent een forse tegenvaller. In de kaderbrief voor de begroting van 2006 schreef de Raad van Bestuur in juni nog te mikken op stabilisering van het marktaandeel door ‘groei bij enkele academies ter compensatie van de onvermijdelijke krimp bij andere academies’.

De belangrijkste omliggende hogescholen weten hun marktaandeel te behouden of te vergroten, zo blijkt het het rapport ‘Het hbo ontcijferd 2006’ van de HBO-raad. Onbetwiste koploper is de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. De winst van de HAN is van dezelfde orde als het verlies van Avans. Daarvan heeft vooral Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch last, waarvan het wervingsgebied grenst aan dat van de HAN.
Van de kleinere instellingen is de Nhtv in Breda de meest geduchte groeier. Fontys houdt al enkele jaren zijn marktaandeel stabiel.

Verlies van marktaandeel vertaalt zich met een vertraging van enkele jaren in teruglopende overheidsbekostiging. Avans Hogeschool merkt momenteel de gevolgen van de stagnerende instroom in de jaren 2001 tot 2003. De komende jaren zal die neerwaartse trend aanhouden. (FG)

(Klik op grafiek voor vergroting)

klik

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?