Terug naar overzicht

Onderwijsraad vindt Ruttes wet overbodig

Naar nu blijkt heeft ook de Onderwijsraad zich eind vorig jaar kritisch uitgelaten over de nieuwe wet op het hoger onderwijs van staatssecretaris Rutte. Het adviesorgaan vindt nieuwe wetgeving zelfs helemaal niet nodig.
Het rapport waarin de Onderwijsraad tot zijn conclusie komt was door het ministerie van OCW onder de pet gehouden. De Algemene Onderwijsbond heeft het echter met een beroep op de Wet openbaarheid bestuur alsnog bemachtigd. Staatssecretaris Rutte heeft het document gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Onderwijsraad verklaart in reactie op de publicatie van het advies dat de nieuwe wet niet het door Rutte gewenste effect heeft. Die wil met de nieuwe wet ‘een stabiel en evenwichtig stelsel, dat de randvoorwaarden waarborgt waarbinnen instellingen en professionals hun taken kunnen waarmaken’.
Het hoge tempo waarin de wet tot stand is gekomen, is er volgens de Raad ‘mede debet aan dat het wetsvoorstel onvoldoende doordacht is en het draagvlak ervoor niet stevig is’. En dat terwijl een nieuwe wet op een breed gedeelde onderwijsvisie zou moeten kunnen steunen.
De Onderwijsraad heeft echter ook inhoudelijke bezwaren. Zo blijven docenten in het hoger onderwijs te veel buiten beschouwing in de plannen van staatssecretaris Rutte. ‘Zorgelijk’, aldus de Raad. Bovendien miskent de staatssecretaris in zijn dadendrang dat de hogescholen en universiteiten onder de huidige omstandigheden werk van behoorlijke kwaliteit leveren, ondanks de toenemende studentenaantallen en de teruglopende overheidsbekostiging per student.
De bestaande hoger onderwijswet WHW mag van het adviesorgaan blijven, al moet die wel op een paar punten worden aangepast. Onder meer de onderzoeksbekostiging binnen het hbo en een duidelijke geschillenregeling voor studenten moeten snel een vaste plek krijgen.

De Onderwijsraad is niet de eerste partij die zich kritisch uitlaat over de nieuwe onderwijswet. Eerder al kraakte de Raad van State een deel van de plannen van Rutte. Wat de universiteiten betreft gaan de voorstellen van Rutte de prullenmand in, en ook studentenbonden ISO en LSVb zijn kritisch over de conceptwet.

Als alles volgens plan verloopt, wordt de nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek nog voor het einde van dit jaar in de Tweede Kamer behandeld. Het leerrechtengedeelte van de wet wordt als het goed is op 15 mei afgekaart. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?