Terug naar overzicht

Pabo Breda sterkt aan

De Bredase Pabo is weer in trek. Het aantal vooraanmeldingen is momenteel bijna het dubbele van vorig jaar.
Een week geleden hadden zich ruim 150 aankomende studenten gemeld. In 2005 stonden rond dezelfde tijd pas 85 aanmeldingen genoteerd. Zowel in absolute aantallen als in marktaandeel is dat de grootste toename van alle 31 pabo’s. Landelijk zijn er 6,5 procent meer aanmeldingen voor pabo’s.

Voor de Bredase pabo betekent het een keer ten goede. Sinds 2001 heeft de opleiding jaar op jaar marktaandeel verloren. Terwijl er in het land veel meer studenten bijkwamen liepen de aantallen in Breda juist terug. Dat werd onder meer aan de slechte kwaliteitsoordelen geweten. Sinds vorig jaar is daar verbetering in gekomen. In juni 2005 haalde de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organsiatie (NVAO) het etiket ‘Langdurige Ernstige Tekortkomingen’ van de opleiding af. Staatssecretaris Rutte kwam persoonlijk zijn gelukwensen naar Breda overbrengen.

Directeur Jef Bückers is echter voorzichtig met verklaringen. ‘Daarvoor is onderzoek nodig.’ Feit is dat er vorig jaar extra aandacht aan werving is gegeven. ‘We hebben meer meeloopdagen georganiseerd, ook op basisscholen. De sfeer op de open dagen speelt mee. Een sfeer van vernieuwing, betrokkenheid en motivatie.’
Hij denkt dat ook de kwaliteitsslag van vorig jaar meespeelt. ‘Het bezoek van de NVAO en Rutte, het zijn allemaal positieve geluiden. Op open dagen hoor ik niet meer: het is niet goed geregeld bij jullie. Dat hoorde ik twee jaar geleden nog wel.'(MvH, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?