Terug naar overzicht

Personeel DMCS wil gesprek met Raad van Bestuur

Onder de medewerkers van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS) bestaat veel boosheid over de manier waarop de Raad van Bestuur heeft ingegrepen in het managementteam van de diensteenheid. In een brief aan de Raad van Bestuur geven zij daar lucht aan en dringen zij aan op een onderhoud.

Woensdag kwam een groot aantal medewerkers van DMCS bijeen om zich over de situatie te beraden na de benoeming van Paul Appel tot nieuwe directeur. Hij was door de Raad van Bestuur in de plaats gezet van Ine van Zon die tot directeur van de beoogde Bredase Academie voor Sociale Studies was benoemd.

In de brief stellen de medewerkers, dat het niet om de persoon van Paul Appel gaat maar om de wijze waarop de zittende leden van het management-team van DMCS zijn gepasseerd. Binnen de diensteenheid werd op grond van de uitgezette koers en tussentijdse evaluaties algemeen aangenomen dat een overdracht aan een van de twee adjunct-managers, Ineke de Schepper en Ad van Dooren, logisch zou zijn geweest. In het businessplan van DMCS wordt van een inkrimping van het management van drie naar twee personen in 2007 uitgegaan. Er waren volgens de briefschrijvers geen contra-indicaties: ‘Bezuinigingsdoelen werden gehaald, actieplannen lagen op schema, continuïteit van lopende activiteiten was verzekerd, de persoonlijke inzet van medewerkers werd zeer gewaardeerd.’
In de brief wordt gesteld: ‘Tegen deze achtergrond was het niet te verwachten dat na het vertrek van mevrouw Van Zon bij DMCS de twee overige MT-leden zouden worden gepasseerd en een nieuwe directeur boven zich geplaatst zouden krijgen. Dit wordt onderstreept door het advies dat mevrouw Van Zon u bij haar aanvaarding van haar nieuwe functie bij Sociale Studies, naar zij ons meedeelde, heeft gegeven. Zij was – met de andere twee MT-leden – van mening dat dezen de kar verder zouden kunnen trekken.’
De medewerkers erkennen de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om van een advies van een directeur af te wijken, maar vinden het ‘respectloos’ dat de Raad van Bestuur de beslissing, die ‘haaks staat op alles wat tot dan toe is gecommuniceerd’, zonder ‘overtuigende uitleg’ heeft afgekondigd. Daardoor ‘kunnen medewerkers voortaan nauwelijks meer vertrouwen op de signalen die zij van hogerhand krijgen’ aldus de brief.
Ook maken zij bezwaar tegen de manier waarop de de Raad van Bestuur de benoeming van Appel per e-mail aan de medewerkers van DMCS heeft meegedeeld zonder in te gaan op de crisis die inmiddels in het managementteam was ontstaan. Ad van Dooren en Ineke de Schepper hadden hun ongenoegen over de gang van zaken onderstreept met de aankondiging dat zij op zoek gaan naar een andere functie.

De medewerkers willen dat de Raad van Bestuur in gesprek gaat met een delegatie van hen. ‘Daarbij willen wij horen wat de Raad van Bestuur denkt bij te dragen aan herstel van vertrouwen en garanties ten aanzien van continuïteit en kwaliteit van aansturing van de diensteenheid.’ (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?