Terug naar overzicht

Plaatsnamen in gesplitste Academie voor Sociale Studies

De Academie voor Sociale Studies ‘s-Hertogenbosch (ASH) en de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) zijn de namen van de voormalige Academie voor Sociale Studies, die sinds eind maart gesplitst is in een Bossche en Bredase afdeling.
Volgens de Raad van Bestuur en de directies is Sociale Studies de beste naam, die ook voor de langere duur houdbaar is. Daarom is er in dit geval voor gekozen de plaatsnamen erbij te zetten, terwijl het binnen Avans beleid is deze niet te gebruiken. In dit geval is er een uitzondering gemaakt, zodat beide academies de naam van hun eerste keuze kunnen gebruiken.
De Bredase en Bossche sociaal-agogische opleidingen werden enkele jaren geleden samengevoegd tot één academie, die werd aangestuurd door een tweehoofdige directie. Naar aanleiding van klachten van studenten en medewerkers werd een organisatieonderzoek uitgevoerd door de Holland Consulting Groep. De uitkomsten hiervan leidden tot de splitsing van de Academie voor Sociale Studies.
De directeur in Den Bosch is Cees van Dongen, Ine van Zon neemt de Bredase en de daaraan gekoppelde deeltijdtak voor haar rekening. Aan de Bredase directie wordt nog een adjunct-directeur toegevoegd, die zich onder meer met het deeltijdonderwijs zal bezighouden. (KvdL)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?