Terug naar overzicht

‘Reële herkansing voor afgekeurde opleidingen’

Studentenbond ISO vindt dat staatssecretaris Rutte snel een herstelperiode voor afgekeurde opleidingen moet invoeren. Dat zal – paradoxaal genoeg – leiden tot scherpere kwaliteitsoordelen van accreditatieorganisatie NVAO.
Het ISO denkt dat de directe gevolgen van afkeuring op dit moment zo groot zijn voor opleidingen dat de NVAO terugdeinst voor het vellen van een negatief accreditatieoordeel. ‘In geval van twijfel wordt het eindoordeel vaak naar boven afgerond’, stelt het ISO. ‘Een opleiding wordt slechts in extreme gevallen afgekeurd.’ Tot nog toe is dit bij drie hbo-opleidingen gebeurd.

Het idee om de herkansingsmogelijkheden van afgekeurde opleidingen te verruimen is niet nieuw. Al in 2004 pleitte de NVAO er zelf voor. Opleidingen die nu niet door de keuring komen, krijgen volgens de accreditatiewet weliswaar twee jaar de tijd om het keurmerk alsnog te bemachtigen, maar in de tussentijd mogen ze geen nieuwe studenten inschrijven. Dit kan de directe nekslag betekenen. De angst voor afkeuring is daardoor zo groot dat opleidingen geneigd zijn al hun zwaktes zo veel mogelijk te verhullen. Met als gevolg dat de zogenoemde ‘verbeterfunctie’ van het nieuwe accreditatiestelsel te wensen overlaat.

Staatssecretaris Rutte kondigde begin 2005 aan dat de regels ook wat hem betreft moeten worden aangepast, maar hij wil dit pas doen in de nieuwe wet op hoger onderwijs en onderzoek. De kans dat die wet in de huidige kabinetsperiode tot stand komt is kleiner geworden nu Rutte in de race is voor het lijsttrekkerschap van de VVD en hij misschien al voor de zomer aftreedt als staatssecretaris. Het ISO pleit daarom voor een afzonderlijk wetstraject. ‘Er is geen enkele reden om hiermee te wachten, iedereen is namelijk voor invoering van een herstelperiode’, aldus ISO-voorzitter Evelien van Roemburg. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?